Verander de wereld

begin in het klein...

Revolutionairen roepen, na het einde van de eerste wereldoorlog, in het voormalige koninkrijk Beieren de Radendemocratie uit.
Achtergrond is de matrozenopstand in Kiel en Wilhelmshaven in 1918 en de moord op de eerste minister-president van de Republiek Bayern, Kurt Eisner.
Oorlogsminister Noske (SPD) stuurt 35.000 soldaten naar München om de jonge republiek bloedig neer te slaan.
Truth is the greatest of all national possessions. A state, a people, a system which suppresses the truth or fears to publish it, deserves to collapse.
Kurt Eisner
Veeg met je vinger over de kleine foto voor een uitvergroting.